JAXA Repository / AIREX 未来へ続く、宙(そら)への英知

There are no files associated with this item.

titleDECIGO: the Japanese space gravitational wave antenna
DOIinfo:doi/10.1088/1742-6596/154/1/012040
Reference URLhttp://iopscience.iop.org/1742-6596/154/1/012040
Author(jpn)船木, 一幸; 坂井, 真一郎; 高島, 健; 橋本, 樹明; 平林, 久; 石川, 毅彦; 岸本, 直子; 小泉, 宏之; 國中, 均; 松原, 英雄; 森本, 睦子; 西山, 和孝; 高橋, 忠幸; 歌島, 昌由
Author(eng)Sato, Shuichi; Kawamura, Seiji; Ando, Masaki; Nakamura, Takashi; Tsubono, Kimio; Araya, Akito; Funaki, Ikkoh; Ioka, Kunihito; Kanda, Nobuyuki; Moriwaki, Shigenori; Musha, Mitsuru; Nakazawa, Kazuhiro; Numata, Kenji; Sakai, Shin-ichiro; Seto, Naoki; Takashima, Takeshi; Tanaka, Takahiro; Agatsuma, Kazuhiro; Aoyanagi, Koh-suke; Arai, Koji; Asada, Hideki; Aso, Yoichi; Chiba, Takeshi; Ebisuzaki, Toshikazu; Ejiri, Yumiko; Enoki, Motohiro; Eriguchi, Yoshiharu; Fujimoto, Masa-Katsu; Fujita, Ryuichi; Fukushima, Mitsuhiro; Futamase, Toshifumi; Ganzu, Katsuhiko; Harada, Tomohiro; Hashimoto, Tatsuaki; Hayama, Kazuhiro; Hikida, Wataru; Himemoto, Yoshiaki; Hirabayashi, Hisashi; Hiramatsu, Takashi; Hong, Feng-Lei; Horisawa, Hideyuki; Hosokawa, Mizuhiko; Ichiki, Kiyotomo; Ikegami, Takeshi; Inoue, Kaiki T; Ishidoshiro, Koji; Ishihara, Hideki; Ishikawa, Takehiko; Ishizaki, Hideharu; Ito, Hiroyuki; Itoh, Yousuke; Kawashima, Nobuki; Kawazoe, Fumiko; Kishimoto, Naoko; Kiuchi, Kenta; Kobayashi, Shiho; Kohri, Kazunori; Koizumi, Hiroyuki; Kojima, Yasufumi; Kokeyama, Keiko; Kokuyama, Wataru; Kotake, Kei; Kozai, Yoshihide; Kudoh, Hideaki; Kunimori, Hiroo; Kuninaka, Hitoshi; Kuroda, Kazuaki; Maeda, Kei-ichi; Matsuhara, Hideo; Mino, Yasushi; Miyakawa, Osamu; Miyoki, Shinji; Morimoto, Mutsuko Y; Morioka, Tomoko; Morisawa, Toshiyuki; Mukohyama, Shinji; Nagano, Shigeo; Naito, Isao; Nakamura, Kouji; Nakano, Hiroyuki; Nakao, Kenichi; Nakasuka, Shinichi; Nakayama, Yoshinori; Nishida, Erina; Nishiyama, Kazutaka; Nishizawa, Atsushi; Niwa, Yoshito; Noumi, Taiga; Obuchi, Yoshiyuki; Ohashi, Masatake; Ohishi, Naoko; Ohkawa, Masashi; Okada, Norio; Onozato, Kouji; Oohara, Kenichi; Sago, Norichika; Saijo, Motoyuki; Sakagami, Masaaki; Sakata, Shihori; Sasaki, Misao; Sato, Takashi; Shibata, Masaru; Shinkai, Hisaaki; Somiya, Kentaro; Sotani, Hajime; Sugiyama, Naoshi; Suwa, Yudai; Suzuki, Rieko; Tagoshi, Hideyuki; Takahashi, Fuminobu; Takahashi, Kakeru; Takahashi, Keitaro; Takahashi, Ryutaro; Takahashi, Ryuichi; Takahashi, Tadayuki; Takahashi, Hirotaka; Akiteru, Takamori; Takano, Tadashi; Taniguchi, Keisuke; Taruya, Atsushi; Tashiro, Hiroyuki; Torii, Yasuo; Toyoshima, Morio; Tsujikawa, Shinji; Tsunesada, Yoshiki; Ueda, Akitoshi; Ueda, Ken-ichi; Utashima, Masayoshi; Wakabayashi, Yaka; Yamakawa, Hiroshi; Yamamoto, Kazuhiro; Yamazaki, Toshitaka; Yokoyama, Jun'ichi; Yoo, Chul-Moon; Yoshida, Shijun; Yoshino, Taizoh
Author Affiliation(jpn)宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部 (JAXA)(ISAS); 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部 (JAXA)(ISAS); 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部 (JAXA)(ISAS); 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部 (JAXA)(ISAS); 宇宙航空研究開発機構(JAXA); 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部 (JAXA)(ISAS); 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部 (JAXA)(ISAS); 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部 (JAXA)(ISAS); 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部 (JAXA)(ISAS); 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部 (JAXA)(ISAS); 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部 (JAXA)(ISAS); 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部 (JAXA)(ISAS); 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部 (JAXA)(ISAS); 宇宙航空研究開発機構(JAXA) つくば宇宙センター
Author Affiliation(eng)Faculty of Engineering, Hosei University; Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS); Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS); Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS); Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS); Space Educations Center, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA); Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS); Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS); Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS); Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS); Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS); Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS); Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS); Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS); Tsukuba Space Center, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
Issue Date2009
PublisherInstitute of Physics
Publication titleJournal of Physics: Conference Series
Volume154
Issue1
Start page12040
End page012046
Publication date2009
Languageeng
Description著者人数:136名
Document TypeJournal Article
JAXA Category学術雑誌論文
ISSN1742-6588
NCIDBA87701391
SHI-NOSA1001051000
URIhttps://repository.exst.jaxa.jp/dspace/handle/a-is/417


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.